Triết Lý Kinh Doanh MFO

MỤC TIÊU KINH DOANH

Lợi ích tối đa của khách hàng là sự sống còn của MFO.

 TRIẾT LÝ KINH DOANH

MFO:      Multi - Function – Organization

               Moving Forward

               Many – Future – Opportunitites

Luôn luôn tiến về phía trước. Mà ở phía trước thì có rất nhiều cơ hội.  Không bao giờ có đường cùng, chỉ là chúng ta có biết cách tìm đường hoặc làm đường để đi mà thôi.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những  công ty xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công nội thất văn phòng - Gia Đình dẫn đầu về uy tín, chất lượng sản phẩm và thị phần trên Thị trường Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có. Đồng thời, xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khắt khe của mọi khách hàng.

Nâng cấp dây truyền công nghệ sản xuất, phát triển và đưa vào vận hành hệ thống dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và nội thất.

Tiếp tục cải thiện hệ thống công bố thông tin nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đáng tin cậy và có giá trị sử dụng cho các nhà đầu tư cũng như khách hàng. Để khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận được các sản phẩm - dịch vụ của công ty.

Cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc tập trung đầu tư nguồn lực vào các dịch vụ tư vấn, vận chuyển, bảo hành cho phép tiếp cận trực tiếp vào nhóm các khách hàng mục tiêu.

Đẩy mạnh tài trợ cho các dự án hỗ trợ công cộng và giáo dục thông qua việc phối hợp với các Trường Đại học, các Học viện, các Viện nghiên cứu, các công ty tư vấn và chính quyền các địa phương. Để hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án công cộng và hỗ trợ giáo dục, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình khó khăn … nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh của MFO

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Nhận thức rằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng là nhân tố có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. MFO ngay từ đầu,  đã hướng mọi nỗ lực vào việc cải thiện và nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tối đa hoá lợi ích của khách hàng.

Để tạo điều kiện duy trì tính liên tục và thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng; đồng thời, để chuẩn hóa và kiểm soát được rủi ro trong toàn bộ các hoạt động chủ yếu, MFO đã ban hành sổ tay quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:  2000. Đây là tài liệu nêu rõ chủ trương, chính sách, nguyên tắc chung và nội dung về quản lý chất lượng mà MFO cam kết thực hiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Trên cơ sở hoạch định mục tiêu quản lý chất lượng, hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. MFO xây dựng và thực hiện chính sách quản lý nguồn lực, hoạch định và kiểm tra quá trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ theo mô hình PDCA. Quản lý toàn bộ các văn bản, các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng, định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của các khách hàng, của các đối tác để đo lường, phân tích, cải tiến, khắc phục các tồn tại để hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ.

                                                                                                       MFO INVEST.;JSC                                                            

 


Thiet ke websiteTechHanoi